ขายครับ
HIS RX 480 IceQ X? OC 8GB

ประกันเหลือ เช็คเย็นๆ ครับ

ขอขายที่ 9650 รวมส่งครับ (Kerry)

รูปตัวจริงลงเย็นๆครับ