อุปกรณ์ (device): Samsung S7 Edge สีฟ้า 32GB ครบกล่อง

ราคา (price): 9,500

สภาพ (condition): 95%

ตำหนิ (defect): เท่าที่ดูไม่มี

วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): ก.พ.2560

ประกัน (warranty): หมดแล้ว

เหตุผลในการขาย (reason of sell): แบ่งกันใช้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0925536969

วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ส่งได้แถวศาลายา และ เซ็นทรัลพระรามเก้า หรือ อื่นๆแล้วแต่คุย

https://www.picz.in.th/image/SItsYP
https://www.picz.in.th/image/SItAVI
https://www.picz.in.th/image/SIt2Rt
https://www.picz.in.th/image/SItCue
https://www.picz.in.th/image/SItuMl
https://www.picz.in.th/image/SItrDv