ซื้อสายลำโพง furutech fs303 ยาว 10 เมตร
เบอร์ติดต่อ 0914046646 ตั้มครับ