ใครมีของ pm มาหน่อยครับ หมดประกันก็ได้คับ อย่างได้ของถูก