ผมเห็น feature นี้ขึ้นมาพร้อมๆกับ aimesh มาสักพักแล้ว แต่ alexa ของ amezon สามารถใช้ในไทยได้ไหมครับ
ได้ลอง iFTTT โอเครเลย จากการทดสอบเบื้องต้น แต่เรื่องการทำงานร่วมในส่วนของ location ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร