รับ ซาก note 8 n5100 จอแตก บอร์ดดี

ภายนอกไม่เกียง ขอ บอร์ดใช้งานได้

ติดต่อ 0892154409 line tontozer