อุปกรณ์ (device):iphone 8 64g สีดำครบกล่อง
ราคา (price):20900
สภาพ (condition):99% ไร้รอย ติดฟิมกระจกแล้ว
ตำหนิ (defect):
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านา
ประกัน (warranty): เกือบปี 11 เดือนกว่า
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0999725559 ไลน์ tomnacrub
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): สะดวกนัดเจอ บางนา แบริ่ง สำโรงและตามบีทีเอสครับ
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)