Update 10.5.6 แล้วต้อง Post patche ยังไง
ตอน up 10.5.5 มันมีตัว Post Combo Update Patches v1.2.0 เอาไว้ patche
แต่มันใช้กับ 10.5.6 แล้วมันใช้ไม่ได้ (10.5.2 >>> 10.5.6 ) version ฃอง patche ยังเป้นของ 10.5.5 อยู่ ถ้าไม่ patche ก็ bootไม่ขึ้น.....
ใครมีวิธีช่วยแนะหน่อย......