เข้าซอย 200 เมตร พื้นที่260ตารางวา ล้อมรั้วคอนกรีตมีประตูเหล็ก ราคาเดือนละ 50000บาท ห่ า ง จากเซ็นทรัลมหาชัย โพโต้ชีโน่ เเม็กโครมหาชัย 800เมตร ติดต่อ 0879871515