อุปกรณ์ (device): samsung galaxy s6 edge (32GB) เครื่อง ais
สีเขียว Green Amoled + สายชาร์จ + ปลั๊กชาร์จ + เคสสีเขียว
ราคา (price): 5,999 + kerry 1 บาท
สภาพ (condition): 75-80 % ส่วนมากจะมีรอยขอบๆ ด้านแนวยาว รอยบุบหนักๆไม่มี
ตำหนิ (defect): ตามรูปเลยครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): นานมากแล้วครับ
ประกัน (warranty): ไม่มีแล้วครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ได้เครื่องใหม่มาแล้วคนับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 090-889-6789
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): bts พร้อมพงษ์ + เซียร์รังสิต
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)