รับ FX-8350 หรือสูงกว่า นัดรับ ตัวเมืองเชียงใหม่-ลำพูน