ขอสภาพภายในจอยังดี ภายนอกลอยดยอะไม่ไม่เป็นไร
รับกับมือแถวมีน สุขาภิบาล3
Line mandara26