ใครเซียนหรือแฟนพันธ์แท้ Galactic Civilizations II ผมขอถามหน่อย

ว่า.............

Galactic Civilizations II Ultimate Edition

ต่างจาก

Galactic Civilizations II Endless Universe

ยังไง ครับ