ตอนแก้ผ้าไปทำ streak มันจะมี mosaic แบบเกมเดอะซิมครับ

ทำไมเกมนี้ตอนขับรถแลคเป็นช่วงๆ ปรับสูงหมดหรือต่ำหมดก็แลคเหมือนกัน