ลง windows7 แล้วต่อเน็ตไม่ได้ครับ ใช้ router ต่อ ปกติลง xp ก็จะใช้ได้เลยแต่ win7 ใช้ไม่ได้ครับ