คือผมอยากได้ โปรแกรมแปลง เสียงพูดของเรา เป็น ข้อความ ในการพิมพ์เอกสารนะครับ รบกวนทีนะครับ ผมอยากได้จริงๆ

ปล. ขอขอบคุณอย่างสูงไว้ใน ณ ที่นี้