แบบว่าผมเวปpromool ได้นะครับ แต่เข้าเวปบอร์ดมะได้อะเป็นแค่เครื่องเดียวด้วยอะครับอีกเครื่อง
เข้าได้อะครบแบบว่าเป็นมา 3 วันละแก้มะได้สักทีลองลงie 7ตั้งหลายรอบแล้วนะครับ อีกเครื่องที่เข้าก็ie 7 ครับ เครื่องผมเป็นเครื่องต่อเน็ต เครื่องที่เข้าได้เป็นเครื่องที่เชือมอะครับ แต่เครืองหลักเข้ามะได้ช่วยทีครับจาเข้าทีเปิดอีกเครื่องที มันมะคุ่มงะ