คือเท่าที่เห็นมันจะต่อออกได้ทั้ง 15pin กับ DVI แล้วที่นี้สงสัยว่าผมจะใช้ได้สองช่องพร้อมกันเพื่อต่อออก LCD สองจอ ได้ไหมครับหรือว่ามันใช้ได้แค่ทีละช่อง