เรื่องเกม Mirror Edge ครับผมลงเสร็จอับแพทก็อปCrak Fix ลงเล่นได้จนถึงด่าน 3 ครับกระุตุกมากๆๆUPเป็น Path 1.01 แ้ลวอะยังกระตุกเหมือนเดิมช่วททีนะครับ