อยู่ที่เว็บ ซ่อมเกม นะครับ

ลองหามาลงสำหรับคนที่ เปิด PhysX แล้วเกมค้างนะครับ