คือ ผมใช่ 4200+@2.2
แต่ผม OC ไ ด้แ ค่ 4200+@2.8
ทำไงให้เพิ่มได้อีก แต่ผมเพิ่มไฟ 1.3 ไป 1.5 ก็ลากไม่ขึ้น
เ ลย ไม่ได้ เพิ่มไฟ

ผมอยากรู้ว่า เพิ่มไฟ กะ ไม่เพิ่มไฟ ต่างกันหรือป่าว ถ้ามันลากไ ด้

ส่วนแรมผม ใช่คิงตัน บัส800 เวลา OC แรม บัสเพิ่ม มันจะเสียป่าวครับ