His HD 4670 1G ..power supply กี่วัต ถึงลากไหวครับ แนะนำ หน่อยครับ
แล้วที่ต่อ อีกอันหลังการ์ด ไว้ทำไรครับงงมาก เพิ่งเคยซื้อการ์ด ยังละอ่อนอยู่ แนะนำหน่อยครับ