รับ GPU Cooling น้ำปิดหรือซิ้งค์ลมกาดจอ ใส่1080ti inno3d ท่านใดมีแจ้งที่ ไลน์ carter9 หรือโทร 0898330739