หลักๆเอาไว้ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม
เอาของที่มีขายออนไลน์นะครับ ขอบคุณครับ