รับจอสี ขาว ครับสวยๆ 22-23 นิ้ว หรือใกล้เคียง
สมุทรสาคร พระราม2 อ้อมน้อย สามพราน มหาชัย
ครูโต 0804222173