อุปกรณ์ (device):--- Apple Watch 42mm 1st gen Stainless สายขาว อุปกรณ์ครบกล่อง หาดใหญ่---
ราคา (price):7,500
สภาพ (condition):90%
ตำหนิ (defect):ขนแมว
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):2ปี
ประกัน (warranty): หมด
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ไม่ได้ใช้
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):093-5396951
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดรับหาดใหญ่ , EMS , kerry
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)

IMG_1183.jpg

IMG_1184.jpg

IMG_1185.jpg