รับ ASUS STRIX GAMING 1050Ti OC

ราคา ไม่เกิน 5500

JP1491.jpg
หรือ Gig Xtreme 1060

ราคา ไม่เกิน 9500

20160810203838_m.jpg