อุปกรณ์ (device):ครบกล่อง
ราคา (price):800 บาท
สภาพ (condition):99.99%
ตำหนิ (defect):ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):วันนี้ ของพึ่งมาส่ง
ประกัน (warranty): -
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ขายเครื่องไปแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0891633118 Line:kongky77
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดเจอบางใหญ่ หรือ ส่ง kerry

34191615_1928147597204903_5722470573850755072_n.jpg
34160903_1928147587204904_8115328864567164928_n.jpg
34176592_1928147577204905_2078634600690614272_n.jpg