อุปกรณ์ (device): แบต j7 2015
ราคา (price): ลองเสมอมาครับ
สภาพ (condition): เก็บไฟได้ดี
ตำหนิ (defect): มีได้แต่ขอเก็บไฟได้ดี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): -
ประกัน (warranty): ขอประกันใจสัก 3 วัน
เหตุผลในการซื้อ (reason of buy): เอามาใช้เครื่องสำรอง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 089-6295194 ไลน์ n_o_y69 น้อยครับ
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): หลังดอนเมือง,เซียร์รังสิต หรือ ems,kerry (ขอมีประวัติ)