ตั้งรับ blackberry passport สีแดง & silver edition
นัดดู หรือ ซื้อ ที่สยาม
สมบูรณ์ 093-419-5959