ภาพมันเร็วๆ จนควบคุมไม่ได้คับ มันเกิดจากสาเหตุอะไรคับ เกมส์อื่นไม่เป็นคับ