ช่วยด้วยครับตัวที่โชว์สัญญาณ Wifi มีเครื่องหมายแทบสีเหลืองและมี ! อยู่ตรงกลาง

มันเกิดเพราะอะไรและมีวิธีแก้ยังัยบ้างครับ

Help me!