ถามหน่อย ถ้า mainboard ที่รองรับแรม 3 gb จะสามารถใส่แรม 4 gb ได้ไหม จะใช้งานได้หร์อปล่าว