1.ผมอยากรู้ว่าถ้าผมจะเอาสายไฟพัดลมเก่าออกจะต้องทำยังไงคับ
พัดสำหรับเป่าลมร้อนออก


2.แล้วถ้าผมจะติดตั้งเพิ่มต้องทำยังไงคับ