ก้คือ ซื้อโปรแกรมจากบริษัทมา เป็นโปรแกรมที่เขียนเฉพาะ

แล้ว สรุป มันใช้ไม่ได้อะ พอโทรไปถามเค้าบอกหั้ยซื้อแผ่นโปรมแกรมเสริมเพิ่มอีกเป็นพันเลย

ก็เลยอยากถามว่า จามีวิธีแปลงไฟล์ PSD. ซึ่งเป็นไฟล์โฟโต้ช็อปจาแปลงมาเป็นไฟล์เฉพาะของ

บริษัท ไฟล์ pte. หาวิธีแปลงแล้วแต่มันไม่มีเลย ยังไงช่วยหน่อยคับ