ที่ร้าน Advice เค้าประกอบให้ไหมครับ ถ้าเราซื้อของเค้า