ีupdate kalyway 10.5.3 แล้วดูหนังไม่ได้แก้ยังไงครับ ช่วยบอกหน่อย หรือวิธีี update ที่ถูกด้วยครับ