มันจะดีขึ้นมากไหมครับ แล้ว มัน OC ง่ายไหมครับตัวนี้