ใช้เครื่องนี้อยู่ครับ ตรงที่ใส่แบตสังเกตเห็นช่องใส่ sim card ลองใส่แล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สอบถามมาว่าต้องมีการอัพเกรดบางอย่าง ใครพอรู้รายละเอียดและราคาบ้างครับ