ใครมีวิธีฆ่าไวรัสแบบสิ้นซาก...แล้วไม่ให้มันกลับมาอีกบ้างคับ