พี่ๆครับ GPGPU กับ Stream processing ใน Nvidia GF8800 คืออะไรครับ
แล้วทำไม Pipeline หายไปไหนแล้วหละครับ