ขอถามเกีายวกับตัวนี้หน่อยกาบ
สามารถรองรับไรได้บ้างครับ
อากได้เครื่องแรงๆไว้เล่นเกมส์และทำงาน
ตอนนี้ใส่แรม1.5g แล้วนะครับ