คือ ใส่ bind "F1" "toggleconsole" ในไฟล์ config.cfg แล้ว กดเซฟ

พอเข้าเกม กด F1 ไม่ขึ้น

เปลี่ยนชื่อทำอย่างไร

เข้า ไฟล์ rev ไปเปลี่ยน ตรงบรรทัด PlayerName แล้ว

แต่มันไม่เปลี่ยนให้ ขอวิธีด้วยนะคับ