ิอันนี้ที่ผมหาเจอมีเยอะพอตัว http://www.rebelshavenforum.com/index.htm#bios
แต่ไม่มีของผม T^T (Ep43-Ds3r)