ช่วยบอกวิธีลง under cover โดยละเอียดด้วยครับ ลงแล้วลงไม่ได้ตัวแผ่นไม่บอกวิธีลง