เปิดเครื่องโชว์ LOGO แล้ว ก็ดับไป up firmware แล้ว ก็ยังไม่หายครับ แก้ไขยังไงดี ขอบคุณครับ