โปรแกรมตั้งรหัส แฟรสไดร์ ให้ปลอดภัย Remora USB Disk Guard
Remora USB Disk Guard : เป็นโปรแกรมที่เข้ารหัสข้อมูลก่อนใช้งาน หรือ ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นส่นตัวที่ไม่ต้องการให้ใครได้อ่านได้เห็น เพิ่มความปลอดภัยหาก Flash Drive เมื่อเกิดสูญหาย

Download
http://www.skupload.com/remo-ra.html

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...32438393a.jpeg