ช่วยจัดสเปกคอมขั้นต่ำสุดของ Core TI7ทีครับ
แบบรวมจอด้วยครับ ถ้าแยกราคาแต่ละชิ้นได้จะขอบเป็นพระคุณอย่างสูงครับ