คือผมจะเลือก stanby แต่มันขื้นแบบนี้แก้ไขยังไงครับ