ท่านใดมีซาก Lenovo C240 ต้องการ สายต่อ sats ดังรูป

ส่ง PM มานะคับขอบคุณ